Prodrug İlaç` ın öncelikli amaçlarından biri yeni ve yenilikçi tedaviler araştırmak, geliştirmek ve üretmektir.

Bu çalışmaların temelini Prodrug İlaç` ın kaliteye ve insana verdiği değer oluşturmaktadır. Kurulduğu günden bu yana Ar-Ge kültürüne sahip olan Prodrug ilaç bilimin insan sağlığına yönelik kaliteli ve ekonomik çözümlere hizmet edebilmesi için, gelişimin ve innovasyonun temel belirleyicisi Ar-Ge ye ihtiyaç olduğunun bilincindedir. 

Bu doğrultuda Prodrug İlaç metabolik hastalıklar, onkoloji, biyoteknoloji gibi alanlarda hastalara yeni tedaviler sunacak güçlü Ar-Ge projeleri ile Ar-ge yatırımı yapmaktadır. 

Türkiye` de Klinik Araştırmalar departmanımızın sorumluluğunda çok sayıda lokal ve uluslararası klinik araştırma yapılmaktadır.