Biz Kimiz?

Prodrug ilaç olarak, Dermatoloji, Kadın Doğum ve Cerrahi Branşlara yönelik ilaçların yanı sıra, geniş spektrumlu ürünler ve seçkin kozmetik ürünleri ile sektörde faaliyet göstermektedir.

Sağlık sektöründe faaliyet göstermenin sorumluluk ve bilinci ile çalışma alanlarımız ve ürünlerimizle ilgili doğru, güvenilir bilgileri hizmet verdiğimiz sağlık çalışanlarına etik kurallar çerçevesinde sunmak, onların tıbbi pratikleri için güvenilir bir partner olmayı başarmak başlıca amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Hasta ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına kaliteli ürün ve hizmetlerle cevap verilmesine, hasta ve müşterilerimizle sürekli ve yeterli iletişimde bulunarak sorunların tanınmasına, çözüm yollarının gösterilmesine ve gelecek ihtiyaçlarının belirlenmesine önem veriyoruz. Hasta ve müşterilerimizin kişisel haklarına, çalışma koşullarına da saygılı davranmak bu anlayışın bir parçasıdır.

Bütün ticari faaliyetlerimizde, tıp sektörü içinde çalışma disiplinimizde var olan bütün sosyal, kültürel ve etik değerlere sahip çıkıyor, ulusal ve uluslararası bütün kurallara uygun çalışıyoruz.
Çalışmalarımızı, çevreye zarar vermeyecek ve onu gelecek kuşaklara aktarma konusunda gerekli özeni en üst düzeyde gösterecek şekilde yapılandırıyoruz.